Information

Nordborg Andelsboligforening er en selvejende boligorganisation, der blev stiftet i januar 1946.

Boligforeningens formål er at opføre og administrere almene boliger i kommunen, vi administrerer i dag ca. 740 boliger fordelt på 28 afdelinger.

Boligforeningens ledelse udgøres af generalforsamlingen og en organisationsbestyrelse. Generalforsamlingen er den øverste myndighed. Generalforsamlingen træffer beslutninger i.h.t. vedtægterne og vælger formand og 4 medlemmer til organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og dens afdelinger.
Foruden organisationsbestyrelsen vælger beboerne i hver afdeling en afdelingsbestyrelse på 3 medlemmer.
I alle afdelinger er der indført beboerdemokrati. Det vil sige at man har medindflydelse i den afdeling man bor i, når der skal tages stilling til f.eks. renovering, husordensregler og huslejeniveau. En gang årligt bliver der afholdt budgetmøder i afdelingen, hvor man er medbestemmende omkring fastsættelsen af huslejeniveau i afdelingen. På det årlige afdelingsmøde er der samtidig valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.