Mødeaktivitet for år 2019

 • Planlagte bestyrelsesmøder afholdes tirsdag 5/2, tirsdag 2/4, tirsdag 7/5, tirsdag 4/6, torsdag 22/8, tirsdag 1/10 og tirsdag 12/11 . Møderne starter kl. 18.00 medmindre andet aftales.

 

 • Kursus for afdelingsbestyrelser sammen med Søbo den 26. januar i Mommark.

 

 • Temamøde den 6. marts. 

 

 • Formandsmøde den 21. marts Mads Clausens vej 45.  

 

 • Organisationsbestyrelsens studietur sammen med Søbo den 26-27.april.   

 

 • Generalforsamling den 25 maj kl. 9.15 Fælles morgenmad fra kl. 8.30. 

 

 • Kontoret er ferielukket i ugerne 30 og 31. 

  

 • Rundgang i afdelinger den 24. august.

 

 • Afdelingsmøder den 4. - 5. september. 

 

 • Temamøde den 11. september.

 

 • Kuben besigtigelsestur den 27. - 28. september.

 

 • Formandsmøde den 10. oktober Mads Clausens vej 45.  

 

 • Erfamøde NAB-Søbo-B42 den 7. november.

 

 • Juleafslutning bestyrelse og ansatte den. 6. december.

 

 • Kontoret holder lukket mellem jul og nytår