Mødeaktivitet for år 2018

 • Planlagte bestyrelsesmøder afholdes tirsdag 9/1, tirsdag 6/2, tirsdag 10/4, tirsdag 8/5, tirsdag 12/6, tirsdag 21/8, tirsdag 2/10 og tirsdag 27/11 . Møderne starter kl. 16.15 medmindre andet aftales.

 

 • Formandsmøde den 18. januar Mads Clausens vej 45.  

 

 • Kursus for afdelingsbestyrelser sammen med Søbo den 27. januar i Mommark

 

 • Temamøde den 6. marts. 

 

 • Organisationsbestyrelsens studietur sammen med Søbo den 20-21.april.   

 

 • Generalforsamling den 26 maj kl. 9.15 Fælles morgenmad fra kl. 8.30. 

 

 • Formandsmøde den 31. maj

 

 • Kontoret er ferielukket i ugerne 30 og 31.   

 

 • Afdelingsmøder den 5. - 6. september. 

 

 • Temamøde den 11. september

 

 • Kuben besigtigelsestur den 21. - 22. september.

 

 • Kredsweekend den 28. - 29. september.

 

 • Erfamøde den 8. november

 

 • Juleafslutning bestyrelse og ansatte den. 7. december.

 

 • Kontoret holder lukket mellem jul og nytår