Mødeaktivitet for år 2017

 • Planlagte bestyrelsesmøder afholdes torsdag 5/1, torsdag 9/2, torsdag 6/4, torsdag 4/5, torsdag 1/6, torsdag 6/7, mandag 4/9 og torsdag 2/11 . Møderne starter kl. 16 medmindre andet aftales.

 

 • Formandsmøde den 19. januar Mads Clausens vej 45.  

 

 • Kursus for afdelingsbestyrelser sammen med Søbo den 28. januar.  

 

 • Organisationsbestyrelsens studietur sammen med Søbo den 28-29.april.   

 

 • Generalforsamling den 20.maj kl. 9.15 Fælles morgenmad fra kl. 8.30. 

 

 • Kontoret er ferielukket i ugerne 30 og 31.   

 

 • Afdelingsmøder den 6. - 7. september. 

 

 • Kuben besigtigelsestur den 29. - 30. september.

 

 • Erfa møde NAB og SØBO den. 9. november

 

 • Juleafslutning bestyrelse og ansatte den. 1. december.

 

 • Kontoret holder lukket mellem jul og nytår