Dagsorden samt referater

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmøder kan læses her:

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 4. september 2017

Referat af organisationsbestyrelsesmøder kan læses her:

Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. september 2017

Nyt fra organisationsbestyrelsen:

1-2017
Nyt fra organisationsbestyrelsen