Generalforsamling

En gang årligt afholdes ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen indkaldes af organisationsbestyrelsen. Indkaldelsen angiver tid og sted samt en dagsorden.

Adgang til generalforsamlingen har bolighavende medlemmer og disses myndige husstandsmedlemmer samt medlemmer af boligorganisationen. Stemmeret har kun boligorganisationens boliglejere. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. 

Den 26 maj 2018 afholdtes den 72. generalforsamling på Nørherredhus kl. 8.30.