Generalforsamling

En gang årligt afholdes ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen indkaldes af organisationsbestyrelsen. Indkaldelsen angiver tid og sted samt en dagsorden.

Adgang til generalforsamlingen har bolighavende medlemmer og disses myndige husstandsmedlemmer samt medlemmer af boligorganisationen. Stemmeret har kun boligorganisationens boliglejere. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. 

Den 20 maj 2017 afholdtes den 71. generalforsamling på Nørherredhus kl. 8.30. Indkaldelse samt forslag og referat kan læses på nedenstående links.