Regler

Information om hvilke regler og bestemmelser der er gældende i Nordborg Andelsboligforening.

Ordensregler:
Ordensregler og eventuelle ændringer godkendes af de enkelte afdelingsmøder.

Vedligeholdelsesregler:
Vedligeholdelsesregler er et standard-vedligeholdelsesreglement under A-ordningen - normalistandsættelse.

Råderetsregler:
Råderetsregler er lovbestemt for den almene boligsektor. Råderetten giver lejerne mulighed for at forbedre og ændre boligen.

Affaldshåndtering:
Vigtigt at dit affald bliver sorteret korrekt, se genbrugsguide under affaldshåndtering.

Husdyrhold:
Har du husdyr, kan du under husdyrhold se hvilke afdelinger der er tilladt at have husdyr.

Bi boer og myrer:
Er du uheldig at få et hvepsebo eller har du myrer, læs her hvad du skal gøre.