Skip to the content

Information

Nordborg Andelsboligforening er en selvejende boligorganisation, der blev stiftet i januar 1946.

Boligforeningens formål er at opføre og administrere almene boliger i kommunen, vi administrerer i dag ca. 740 boliger fordelt på 28 afdelinger.

Boligforeningens ledelse udgøres af generalforsamlingen og en organisationsbestyrelse. Generalforsamlingen er den øverste myndighed. Generalforsamlingen træffer beslutninger i.h.t. vedtægterne og vælger formand og 4 medlemmer til organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og dens afdelinger.
Foruden organisationsbestyrelsen vælger beboerne i hver afdeling en afdelingsbestyrelse på 3 medlemmer.
I alle afdelinger er der indført beboerdemokrati. Det vil sige at man har medindflydelse i den afdeling man bor i, når der skal tages stilling til f.eks. renovering, husordensregler og huslejeniveau. En gang årligt bliver der afholdt budgetmøder i afdelingen, hvor man er medbestemmende omkring fastsættelsen af huslejeniveau i afdelingen. På det årlige afdelingsmøde er der samtidig valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.

Kontakt os

Fandt du hvad du søgte

Vi står klar til at svare på alle dine spørgsmål og meget mere.