Skip to the content

Søg bolig

Ønsker man at søge en bolig i Nordborg Andelsboligforening skal man opnoteres som aktiv på ventelisten til ledige boliger.

Modtager Nordborg Andelsboligforening en opsigelse bliver boligen straks tildelt efter ventelisten, og tilbudsbreve udsendt. 
I tilbudsbrevet er anført en svarfrist samt diverse oplysninger om boligen f.eks. størrelse, indflytningsdag m.m.
Bemærk vi har to typer breve.
Et hvor man er tilkendegiver om man er interesseret i at få boligen tilbudt, og et hvor man takker ja/nej til selve boligen. Derfor læst venligst brevet grundigt.

Når boligforeningen har modtaget en underskreven accept på et  boligen er denne bindende, det vil sige at man forpligtes til at overtage boligen. Hvis man skulle fortryde, skal boligen opsiges med normal varsel, dvs. 3 måneder til den 1. eller den 15. i måneden. Boligforeningen forsøger herefter at genudleje boligen hurtigst muligt, lykkedes det ikke at finde en lejer til genudlejningsdatoen hæfter man for boligen og dermed også for udgifterne der er forbunden hermed, såsom husleje m.m.

Umiddelbart efter accept af en bolig modtages en lejekontrakt til underskrift. Samtidig modtages en lejemappe med diverse oplysninger og regler for afdelingen.

Venteliste:

For at stå på ventelisten til en bolig skal der betales et årligt ventelistegebyr på kr. 200,- udover de kr. 100,- i det årlige medlemsgebyr. Man vil herefter være optaget på ventelisten i 1 år.
Står man på venteliste, vil man 1 gang årligt får en påmindelse på opkrævning om fornyelse af ventelistegebyr.

Ønsker man at blive optaget på ventelisten er man velkommen til at kontakte boligforeningen, tlf. 74 45 06 14 eller man kan gå ind på vores fælles hjemmeside:
Klik på logo for at blive ført videre til vor søge portal.

Kontakt os

Fandt du hvad du søgte

Vi står klar til at svare på alle dine spørgsmål og meget mere.