Skip to the content

FAQ

Du kan blive medlem via nettet eller på kontoret.

Det koster 100,- kroner at blive passivt medlem. Ønsker du at være aktivt søgende koster det yderlig 200,- kroner i venteliste gebyr.

Når du er medlem i NAB kan du benytte dig af den fælles venteliste vi deler sammen med Boligforeningen Søbo.

Du kan blive medlem inde på kontoret, eller du kan vælge at gå ind på www.syddanskbolig.dk. På Syddanskbolig kan du også se de to andre foreningers boliger. 

Hvis noget i din bolig går i stykker, skal du primært kontakte din afdelingsformand.

Hvem der er formand i din afdeling kan du se under hver afdeling nederst på hjemmesiden, hvor der forefindes en kontaktformular til mail, samt telefon oplysninger til din afdelingsbestyrelse.

Skulle du være uheldig at du ikke kan træffe din afdelingsformand, kan du kontakte kontoret.

Telefon 74450614 alle hverdage 09-10 samt tirsdag 13-15 eller via mail post@nabbolig.dk

Du må have hussdyr i alle vore boliger.

Hver afdeling har dog deres særlige regler.

Nogle steder må du kun have ét husdyr, og andre steder må du have husdyr med når du flytter ind, men ikke herefter anskaffe nye.

Du kan under din afdeling på hjemmesiden slå op under regler, hvor husdyrreglerne nævnes.

Den vigtigste regel af alle er dog at dine husdyr ikke må være til gene for naboer.

Du kan opsige din bolig til den 1. eller 15. i en måned.

Dette gøres skrifteligt inde på kontoret hvor man underskriver en formular og får relevante papirer uddelt, for hvordan boligen skal være fraflyttet.

Skulle den 1. eller 15. falde i en weekend eller helligdag, så ring til os inden, læg et brev i postkassen eller send en mail, så vi kan tage højde for dette.

Telefon 74450614 alle hverdage 09-10 samt tirsdag 13-15 eller via mail post@nabbolig.dk

Inden du klager over en anden beboer, vil vi opfordre til, at du forsøger at løse problemet gennem dialog.
Ofte kan en nabokonflikt eskalere, hvis du ikke først prøver med dialog. Derfor anbefaler vi altid at I naboer imellem forsøger at løse konflikten.

Du har prøvet at løse problemet uden held, og vil klage til kontoret.
Hvis man gerne vil klage, skal dette ske skriftligt. Du kan sende en mail, eller smide et brev i vores postkasse. 

Den skriftlige klage du indsender til administrationen, skal indeholde navn og adresse på den der klages over, hvad der klages over og hvornår det er foregået.
Husk at underskrive din skriftlige klage, med navn og adresse, da vi ikke kan behandle anonyme klager.

Når vi modtager en klage over medbeboere, vil den blive vurderet, og i nogle tilfælde indhentes udtalelse hos naboer eller afdelingsbestyrelse.
Vurderes det at der er grundlag for det, sender vi en skriftlig påmindelse til beboeren, der klages over.

Såfremt vi modtager fornyede klager, fremsendes fornyet påmindelse, hvor vi igen vil påtale de påklagede forhold.

Skulle disse initiativer ikke afhjælpe forholdene, og vi modtager yderligere klager, kan vi indbringe sagen for Beboerklagenævnet.
I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at dine skriftlige klager kan blive fremlagt i Beboerklagenævnet, ligesom du skal være indstillet på at afgive vidneforklaring.
I nogle tilfælde kan en sag indbringes for Boligretten med henblik på opsigelse/ophævelse af lejemålet – også her kan dine klager blive fremlagt, og du kan blive indkaldt som vidne.

Vejledning til den fyldestgørende klage

Klager er stærkest, når de er skrevet af klageren selv. Altså af vedkommende, der har oplevet det, der klages over.
Flere underskrifter/vidner på samme klage gør ikke klagen meget stærkere. Det er stærkest, at hver enkelt person, der har oplevet den generende adfærd, selv indgiver deres egen klage.

  • Hvad er der sket? (skriv så detaljeret som muligt. Er der for eksempel råb, så skriv hvad der råbes (kælling, idiot etc.)
  • Hvornår er det sket? (dato og tid)
  • Hvem udviser den generende adfærd? Hvis man ikke ved, hvad vedkommende hedder, er det nok at skrive ”kæresten til hende i nr. 20” eller ”ham i nr. 3” eller lignende.
    Vi skal bare kunne identificere vedkommende. Ellers ved vi ikke, hvem der klages over.
  • Hvordan generer det dig? Skriv så detaljeret som muligt. (Det gør mig utryg, det gør mig bange for at gå ud, jeg bliver vækket om natten / holdt vågen om natten, mine børn kan ikke sove, mine børn tør ikke gå på legepladsen. Oplysningerne er vigtige, fordi de skal dokumentere, at adfærden er ”til gene”, hvilket er nødvendigt for, at det kan få lejeretlige konsekvenser.).

Kontakt os

Fandt du hvad du søgte

Vi står klar til at svare på alle dine spørgsmål og meget mere.