Skip to the content

Fraflytning

Ønsker man at fraflytte sin bolig, skal boligen opsiges skriftligt. Opsigelsesblanketten udleveres og udfyldes på boligforeningens kontor. En bolig kan opsiges med 3 måneders varsel til den 1. eller den 15. i en måned.

Boligen skal fraflyttes senest 14 dage før opsigelsesdatoen af hensyn til istandsættelse af boligen. Ønsker man at fraflytte tidligere end de 14 dage for opsigelsesdatoen, vil Nordborg Andelsboligforening forsøge at genudleje boligen før, såfremt dette er muligt. Der hæftes for huslejen m.v. indtil boligen er genudlejet inden for frigørelsestidspunktet.

Ved fraflytning skal lejemålet afleveres tømt, klar og rengjort til syn, hvor boligen bliver gennemgået inden istandsættelse. Nordborg Andelsboligforening gennemfører en normalistandsættelse. Lejeren afholder udgiften til normalistandsættelsen, men foreningen overtager gradvist denne udgift - i forhold til boperiodens længde. I øjeblikket er dette 10 % pr. år. d.v.s. at når man har beboet lejemålet i 10 år overtager foreningen udgiften til normalistandsættelsen. Fraflytter afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

Endelig flytteafregning fremsendes ca. 6 uger efter frigørelses datoen på boligen.

Huskeliste ved fraflytning

Malervejledning

Kontakt os

Fandt du hvad du søgte

Vi står klar til at svare på alle dine spørgsmål og meget mere.