Tildelingsregler

Ledige boliger tildeles som følger:     Nordborg Andelsboligforenings tildelingsregler.

Udlejning finder sted efter de til enhver tid gældende regler i lovgivningen og efter særlige regler.

 

Lov om almene boliger og udlejningsregler ændredes i 2010. Ny lovgivning betyder, at medlemsnumre i almene/almennyttige boligforeninger laves om til en placering på en venteliste. I kraft af dette udsendte boligforeningen breve til samtlige medlemmer. Ønskede man at bevare sin medlemsanciennitet skulle man skriftligt tilkendegive dette senest mandag den 31. maj 2010.